Zo vergroot je de veerkracht van je kind

Veerkracht helpt jouw kind vooruit te komen wanneer het te maken krijgt met tegenslagen. Wist je dat je als ouder hier van grote positieve invloed op kunt zijn? Er zijn meerdere dingen die je jouw kind kunt leren of die je bij jouw kind kunt stimuleren, zodat dit vermogen wordt vergroot. Benieuwd naar hoe je dit kunt aanpakken? In dit artikel geven wij je meerdere concrete adviezen.

Maar eerst: wat is veerkracht?

Psychologen omschrijven veerkracht als het vermogen om persoonlijke crisissen goed het hoofd te kunnen bieden en er relatief snel weer van te herstellen. Onderzoekers vermoeden dat iedereen in meer of mindere mate geboren wordt met deze vaardigheid en over mogelijkheden beschikt om veerkracht te ontwikkelen of te vergroten.

Volgens positief psychologen bezit een veerkrachtig iemand de volgende eigenschappen:

 • optimisme;
 • hoopvol zijn en problemen kunnen oplossen;
 • in jezelf geloven, maar niet blaken van zelfvertrouwen;
 • emoties zelf kunnen reguleren en gebruiken;
 • betekenis zien in tegenslagen;
 • humor gebruiken;
 • ervaring hebben met een sterk koesterende autoriteit in de jeugd;
 • sociale steun gebruiken, je voordeel doen met vrienden en familie;
 • beschikken over een set adaptieve verdedigingsmechanismen;
 • kunnen leren, vergeven en doorgaan.

Hoe kun je veerkracht bij je kind vergroten?

Je kunt je kind niet beschermen tegen tegenslagen. Wat je wel kunt doen, is je kind vaardigheden helpen ontwikkelen om beter met tegenslagen om te gaan. Hierdoor heb je als ouder een positieve invloed op de copingstijlen en de mentale gezondheid van jouw kind. Kinderen zijn van nature al behoorlijk veerkrachtig. Wat kun je verder doen om de veerkracht van je kind te vergroten?

 1. Ontwikkel een groeimindset. Veerkracht is belangrijk om met tegenslag om te gaan en een groeimindset kan helpen veerkracht te vergroten. Probeer te ontdekken wat al bestaande sterke kanten en kwaliteiten van je kind zijn. Reik je kind overtuigingen aan die uitgaan van de eigen controle en mogelijkheid tot groei. Leer je kind dat het zichzelf kan verbeteren, geef uitleg over leerprocessen en laat zien hoe je een groeimindset toepast. Onderzoek samen met je kind welke strategieën helpen om problemen te overwinnen en te floreren. Hoe leert jouw kind? Hoe lukt het om zelfbeheersing te behouden? Hoe overwint het de problemen? En hoe bedenkt je kind creatieve oplossingen?
 2. Ontwikkel probleemoplossende vaardigheden. Leer je kind om een probleem zowel analytisch, creatief als praktisch te benaderen. Analytisch betekent dat je vragen stelt als: wat zijn de feiten? Hoe erg is het? Ben ik wel degene die het moet oplossen? Creatieve vragen zijn bijvoorbeeld: Wat zou er gebeuren als ik het tegenovergestelde deed van wat ik nu doe? Wat is er grappig aan deze situatie? Wat zou een belachelijke oplossing zijn? Voor het zoeken naar een praktische oplossing moet je proberen om je emoties aan de kant te zetten, en de gegeven realiteit accepteren.
 3. Oefenen met zeggenschap. Zeggenschap is het tegenovergestelde van hulpeloosheid en daarmee een belangrijke voorwaarde voor veerkracht. Het maakt je actief in plaats van passief, waardoor je zelf initiatief neemt en richting aangeeft in plaats van te worden meegesleurd. In tijden van crisis is zeggenschap het belangrijkste wat je helpt om weer op te staan. Je kunt je kind laten oefenen met zeggenschap door bewust keuzes te maken of een bepaalde afloop te beïnvloeden. Waar het om gaat, is dat je kind er steeds van bewust is dat het zelf een keuze kan maken.
 4.  Stimuleer gezonde en voedende relaties en vriendschappen. Positieve sociale relaties vormen de basis voor veerkracht. Mensen van wie je houdt kunnen je steun en toeverlaat zijn in moeilijke tijden. Intieme relaties maken je sterk en veerkrachtig omdat je je gesteund voelt en een vangnet hebt. Als jouw kind zich onderdeel voelt van een groter geheel, is het beter in staat negatieve gebeurtenissen te plaatsen en ermee om te gaan.
 5.  Leren zorgen voor jezelf. Goed zorgen voor jezelf betekent dat je in de beste conditie bent om het leven en zijn uitdagingen aan te kunnen. Leer je kind het belang van goed slapen, gezond eten en op een gezonde manier een uitlaatklep te vinden voor stress. Regelmatig oefenen met diepe ontspanning helpt je kind om meer rust te ervaren. Ga samen op zoek wat bij je kind past op het gebied van sport en hobby’s. Ook grenzen leren stellen, durven nee zeggen en grenzen leren verleggen versterkt de veerkracht van je kind.
 6.  Fouten maken mag.  Breng je kind bij dat het maken van fouten een kans is om te leren. Na een mislukking of fout, moet je namelijk weer opstaan en doorgaan. Blijf zelf altijd zo kalm mogelijk en vraag wat er gebeurd is en of je kind zelf een oplossing ziet. Zoek er anders samen naar en werk er met kleine stapjes naar toe. Zo leert je kind een uitweg of oplossing bedenken. Lachen als er iets helemaal misloopt, zaken in een ander perspectief plaatsen, inzien dat een mislukking niet het einde van de wereld betekent. Ook dat zijn belangrijke vaardigheden om de veerkracht van je kind te versterken.
 7. Leren omgaan met gevoelens. Door je kind vanuit verbinding en veiligheid te helpen om woorden te geven aan gevoelens en problemen, zal je kind waarschijnlijk zelf tot mooie conclusies en oplossingen komen. Leer dat het oké is om over gevoelens en problemen te praten in plaats van deze op te kroppen. Help te accepteren dat dingen soms zijn zoals ze zijn en dat je kind goed is zoals het is, maar nog veel mag en kan leren. Laat merken dat het oké is om even down te zijn bij een tegenslag, maar dat het er ook op aankomt dat je jezelf weer kunt herpakken. Geef hierin zelf het goede voorbeeld.
 8. Creëren van geluksmomentjes. Heilzame ervaringen kunnen helpen veerkrachtiger te worden; ze vormen als het ware een buffer voor tegenslagen. Maar wat vooral veerkrachtiger maakt, is je meer bewust zijn van alle goede dingen in je leven. Leer je kind om stil te staan bij waar het gelukkig van wordt en deze ervaringen uit te breiden.
 9. Oefenen met moed. Moed is een diepe vastberadenheid wanneer je voor uitdagingen komt te staan. Het helpt je je angsten te ervaren, zonder je erdoor te laten tegenhouden. Overdonderd raken door uitdagingen is het tegenovergestelde van veerkracht; moed tonen maakt je juist veerkrachtiger. Je kunt oefenen met moed door in situaties die je kind als spannend of eng ervaart samen terug te denken aan al die keren waarin je kind moedig was. Laat je kind dat vastberaden gevoel terughalen, laat het diep doordringen en go for it!
 10. Ontdek het positieve in tegenslag. Leer je kind om zichzelf de volgende vragen te stellen: Wat heb ik geleerd? Waarom kan ik dankbaar zijn voor het gebeurde? Welke nieuwe kracht heb ik daardoor ontwikkeld? Hoe heb ik mijn zelfvertrouwen ontwikkeld? Ben ik meer empathisch geworden? Als je kind dit kan, heeft het de hoogste vorm van veerkracht bereikt.
Privé delen
Publiek delen