Hoe wordt de diagnose ADHD bij volwassenen gesteld?

Kan er bij volwassenen en ouderen ADHD vastgesteld worden? Bij volwassenen die het vermoeden hebben dat ze last hebben van ADHD moet zorgvuldig gekeken worden naar de samenhangende psychische klachten die vaak voorkomen. Deze klachten moeten in samenhang bekeken worden. De diagnose, het onderzoek, bestaat uit het invullen van vragenlijsten en een uitgebreid interview.

Bij de diagnose van ADHD bij een volwassene wordt meestal gesteld dat er aan 4 á 5 van de onderstaande criteria voldaan moet worden:

  • aanwezigheid van ADHD kenmerken in de (vroege) jeugd;
  • of deze kenmerken gedurende de levensloop aanwezig waren;
  • hoe de ADHD kenmerken uw leven beïnvloeden en beïnvloed hebben op gebied van werk, studie, thuissituatie, relaties, financiën en sociale contacten;
  • en of er nog steeds sprake is van disfunctioneren op deze gebieden of er sprake is van bijkomende psychische problemen;
  • of er geen lichamelijke oorzaak is van de klachten.

Vier verschillende types ADHD

  • ADHD-I, het overwegend onoplettende type. Dit is het type waarbij vooral sprake is van ernstige en aanhoudende aandachtszwakte (moeite om de aandacht in het hier-en-nu te houden, dromerig type). Dit wordt ook wel het ADD-type genoemd.
  • ADHD-H, het overwegend hyperactieve en impulsieve type. Hier is vooral sprake van ernstige en aanhoudende impulsiviteit en hyperactiviteit;
  • ADHD-C, het gecombineerde type. Zowel de problemen van het onoplettende als het hyperactieve type zijn aanwezig. Dit type ADHD komt het meest voor.
  • ADHD-NAO, (ADHD – niet anders omschreven), atypische vorm. De persoon heeft duidelijk zichtbare kenmerken van ADHD, maar voldoet niet aan de criteria van een van de bovengenoemde drie types.

Lees meer over ADHD bij volwassenen, de diagnose en de behandeling van ADHD bij volwassenen

Doe de ADHD zelftest

Privé delen
Publiek delen