Zelftest ADHD en ADD

De Mentaal Beter ADHD en ADD test geeft een indicatie van de ernst van jouw klachten of de klachten van jouw kind. Doe de zelftest

Let op: deze test kun je invullen als ouder van kinderen onder de 18 jaar. De test is ook geschikt voor jongeren van 18 jaar en jonger.

Merk je dat je je moeilijk kunt concentreren en snel wordt afgeleid door je gedachten en/of omgeving? Merk je dat plannen en organiseren erg moeilijk voor je zijn? Doe dan deze online zelftest om te achterhalen of de kenmerken die ervaart te maken kunnen hebben met AD(H)D. Invullen is geheel anoniem en je ziet direct de uitslag na het afronden van de test.

Aan de hand van de uitslag kun je besluiten een onderzoek te laten doen door een gz-psycholoog of psychiater om de diagnose vast te kunnen stellen. AD(H)D uit zich op verschillende manieren. Aan de hand van gesprekken met een psycholoog of psychiater kan er uitgezocht worden aan welke kenmerken van AD(H)D wordt voldaan. Een zorgvuldige diagnose is belangrijk om de juiste behandeling te bepalen.

Zet de volgende stap in jouw herstel en doe de zelftest!

LET OP: hoewel deze test zelfinzicht kan geven, is deze test nadrukkelijk niet bedoeld voor het stellen van een diagnose. Aan de uitkomst van deze test kunnen dan ook geen rechten ontleend worden. Neem voor een volledige diagnose contact op met een huisarts.