Wat doet een psycholoog?

De psychologen van Mentaal Beter behandelen cliënten met een psychische aandoening, stoornis of andere mentale problemen. De psycholoog kan een diagnose stellen en begeleidt de cliënt vervolgens bij de behandeling van het probleem of de stoornis. Vaak bestaat deze behandeling uit persoonlijke gesprekken met enkel de cliënt, maar soms wordt ook de omgeving van de behandelde in de therapie betrokken en is groepstherapie mogelijk.

Een psycholoog heeft een universitaire of HBO opleiding in de psychologie gevolgd. De psychologen van Mentaal Beter die een universitaire opleiding afgerond hebben mogen zich als psycholoog registreren in het zogenaamde NIP register.

Wanneer ga je naar een psycholoog?

Cliënten kunnen vrijwel bij alle problemen rondom geestelijke gezondheid en psychische stoornissen terecht bij een psycholoog van Mentaal Beter. Deze kan de diagnose stellen en vervolgens een psychologische behandeling samenstellen. Wanneer een psycholoog ook psychotherapeut is kan hij ook een psychotherapeutische behandeling geven. Wanneer er sprake is van ernstige psychische problemen die ook medicatie behoeven zal een psychiater geraadpleegd moeten worden. Bij Mentaal Beter kunnen psychologen in samenwerking met een psychiater een behandeling samenstellen.

Privé delen
Publiek delen