2. Slaapproblemen

Slaapproblemen bij kinderen en jongeren komen veel voor. Zij vormen namelijk de grootste groep van alle slapelozen. De problemen kunnen op zichzelf staan, maar ook voorkomen naast andere problemen of daar een onderdeel van uitmaken. In dit digitale tijdperk dreigen slaapproblemen steeds verder toe te nemen, kinderen zitten vaker achter beeldschermen en bewegen minder. Wanneer je kind onvoldoende slaapt kunnen er op lange termijn andere klachten ontstaan zoals: concentratieproblemen, overgewicht, angst, gedragsproblemen of somberheid. Omdat slaapproblemen van een kind ook negatief effect kan hebben op het welzijn van de ouders/verzorgers is het ook voor hen belangrijk om slaapproblemen tijdig te behandelen.

Slaapproblemen

De meest voorkomende slaapproblemen zijn:

  • insomnie (in- en doorslaapproblemen);
  • hypersomnie (veel slaperigheid overdag)
  • parasomnie (abnormale gedragingen tijdens slaap of tijdens overgang van slapen naar waken).

We spreken van een slaapstoornis wanneer slaapproblemen tot ernstige beperkingen in het functioneren leiden.

Een goede basis

Voor een goede nachtrust is het belangrijk voor kinderen en jongeren dat er een goede basis is om te gaan slapen. Zoals een eigen bed op een vaste plaats, regelmatige bedtijden, tijdig bedtijd aankondigen, vermijden van dutjes en stimulerende activiteiten voor het slapen gaan.

De psycholoog kan samen met kind en ouder in kaart brengen waar de oorzaak ligt van de slaapproblemen. Een veelvoorkomende vorm van behandelen die wij aanbieden is een Ā behandeling via het PrOP-model.