4. Gedrag- en leerproblemen

Ieder kind gaat wel eens door periodes waarin het minder goed in zijn of haar vel zit. Zo kan het zijn dat je kind erg gefrustreerd en boos over komt of juist heel stil en somber, of driftig en opstandig. Meestal is dit geen reden om je zorgen over te maken en gaat het vanzelf over. Soms kunnen de problemen echter een stuk heftiger zijn en voor een langere periode aanhouden. Dan is er wel reden tot zorg en is het verstandig om hulp te zoeken en meer duidelijkheid te krijgen.

Kinderen en jongeren met gedrag- en leerproblemen hebben vaak ten opzichte van klasgenoten van hetzelfde onderwijsniveau moeite om mee te komen. Leerproblemen kunnen op verschillende manieren ontstaan. Vaak is een externe factor de oorzaak, maar ze kunnen ook veroorzaakt worden door een andere aanwezige stoornis, zoals dyslexie of dyscalculie, behandelingen worden aangeboden door onze zusterorganisatie Opdidakt. Soms kan er ook sprake zijn van problemen op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Opdidakt is onderdeel van de Mentaal Beter Groep, we hebben korte lijnen en bieden een breed zorgaanbod aan onder een dak. Opdidakt helpt kinderen, jongeren en (jong)volwassenen een goede start te maken in de maatschappij. Ze doen onderzoek naar leerproblemen, zoals dyslexie, dyscalculie en intelligentie. Ook geeft Opdidakt behandelingen die gericht zijn op zowel didactisch als op sociaal-emotioneel gebied. Daarnaast ondersteunen ze scholen bij de ontwikkeling van hun leerlingen. Meer weten over Opdidakt? Ga naar de website.

Wanneer het kind en de omgeving hinder ondervindt van de klachten, is het verstandig om hulp te zoeken en onderzoek uit te laten voeren om de ernst en de aard van de problemen duidelijk te krijgen. Dan wordt er gekeken naar de oorzaken en kan er gewerkt worden aan oplossingen om je kind weer op het juiste pad te krijgen.

Voor bepaalde leerproblemen kan onderzoek ingezet worden, zowel naar het leerniveau als naar onderliggende leerproblemen bij het kind. Vervolgens wordt advies gegeven over welke behandeling en extra ondersteuning op school vlak nodig is om ervoor te zorgen dat je kind weer met plezier naar school kan gaan.