Welkom bij Mentaal Beter Den Haag!

Op verschillende locaties in Den Haag centrum en omstreken bieden wij jeugd ggz aan kinderen en jongeren die te maken hebben met lichte tot matig ernstige psychische klachten. Hierbij kun je denken aan klachten die te maken hebben met depressie, angststoornissen, ADHD, trauma gerelateerde stoornissen (PTSS), milde persoonlijkheidsproblemen en somatoforme-symptoomstoornissen. Bij ons kun je rekenen op de hulp van een gedreven kinderpsycholoog, orthopedagoog en/of kinder- en jeugdpsychiater.

Denken in mogelijkheden, niet in problemen

Maar wij doen meer dan alleen het behandelen van psychische klachten. Wij besteden ook aandacht aan wat wél goed gaat: welke kernkwaliteiten leveren een positieve bijdrage aan het versterken van zelfredzaamheid van een kind of jongere? Deze positieve focus in combinatie met het verminderen van psychische klachten levert niet alleen een grote bijdrage aan hun gezondheid en geluksgevoel, maar zorgt er ook voor dat kinderen en jongeren floreren!

Daarnaast richten we ons niet alleen op het kind, maar op het hele gezin. Met de hulp van een kinderpsycholoog, orthopedagoog en/of psychiater leren niet alleen kinderen en jongeren hoe ze zelfstandig sterker en positiever in het leven kunnen staan, maar krijgt ook de rest van het gezin praktische handvatten aangereikt.

Persoonlijke gesprekken kunnen hierbij worden aangevuld met online therapie.