4. Behandeling SOLK

Eerst de diagnose

Het stellen van de diagnose somatisch-symptoomstoornis gebeurt door een psycholoog, hoogstwaarschijnlijk nadat er al herhaaldelijk lichamelijk onderzoek heeft plaatsgevonden door een (huis)arts. Zodra je bent aangemeld, volgt er een intake. Gedurende de intake wordt een beeld gevormd van jouw symptomen, klachten en de gevolgen hiervan. Daarnaast worden er vragenlijsten afgenomen. Aan de hand van deze informatie wordt een diagnose gesteld en kan de best passende behandeling gekozen worden. Het kan zijn dat aanvullend medisch onderzoek wordt ingezet.

Behandeling voor SOLK

Een behandeling voor SOLK is wenselijk indien het duidelijk is dat je erdoor beperkt wordt. Dit geldt ook voor kinderen en jongeren. Aangezien het lastig is om de oorzaak van een somatisch-symptoomstoornis te herleiden, is een behandeling niet zozeer gericht op het zoeken naar de oorzaak. Er wordt met name gekeken naar de lichamelijke klacht(en) en hoe jij en/of je kind ermee kunt omgaan. Ook ga je aan de slag met het beperken van negatieve gevolgen van de lichamelijke klachten.

Verschillende soorten SOLK therapie

Afhankelijk van de ernst van de klachten en de impact daarvan op het dagelijks leven, wordt de behandeling bepaald. Indien relaties en het gezin ook negatief beïnvloed worden, kan de behandeling hier ook op toegespitst worden als veranderingen in de onderlinge omgang nodig zijn om het herstel te ondersteunen. Er zijn verschillende vormen van therapie beschikbaar. Een behandeling kan bestaan uit:

  • Psycho-educatie (uitleg over de diagnose, de aandoening);
  • Cognitieve gedragstherapie;
  • Stressmanagement;
  • Systeemtherapie;
  • EMDR-behandeling (in geval van trauma);
  • Farmacologische behandeling (eventueel SSRI).

Aanvullende behandeling indien nodig

Naast een somatisch-symptoomstoornis kunnen ook andere psychische klachten gediagnosticeerd zijn. In dat geval zal de behandeling ook daarop gericht zijn. Hierbij kun je denken aan het gelijktijdig behandelen van depressieve klachten of angstklachten. Tijdens de behandeling wordt geëvalueerd wat het effect van de ingezette behandeling is. Bij de evaluatie kan bekeken worden of de behandeling voldoende effect heeft of dat aanvullende behandeling ingezet moet worden

Tips voor het omgaan met een somatisch-symptoomstoornis:

  • Luister naar de signalen van jouw lichaam. Leer te herkennen wanneer pijn optreedt, wanneer deze toeneemt en weer afneemt;
  • Luister naar jouw emoties. Het niet erkennen van emoties heeft invloed op lichamelijke klachten;
  • Zoek naar balans tussen inspanning en ontspanning. Erken jouw eigen grenzen op zowel psychisch als lichamelijk vlak;
  • Leer het verschil te herkennen tussen het lichaam in gespannen staat en in ontspannen staat. Leren ontspannen in bepaalde situaties kan pijnklachten verminderen.

Let op: ons behandelaanbod verschilt per praktijk. Bekijk de praktijkpagina's voor het actuele aanbod per locatie.