2. ADHD Kenmerken

ADHD kenmerken worden verdeeld in twee categorieën: problemen met aandacht, en hyperactiviteit en impulsiviteit. De oorzaak van deze kenmerken is nog niet bekend. Als je te maken hebt met ADHD, dan ben je vaak drukker dan andere mensen, ongeacht je leeftijd. Je beweegt veel en in jouw hoofd kan het een chaos van gedachten zijn. Prikkels van buitenaf hebben veel invloed op je en deze prikkels zoek je vaak ook proactief op. De positieve kant hiervan is dat het je creativiteit, probleemoplossend vermogen en originaliteit een boost kan geven!

Kenmerken met betrekking tot aandachtsproblemen:

 • Moeite hebben met luisteren.
 • Het lastig vinden om taken af te maken.
 • Moeite hebben met het volgen van instructies.
 • Moeite hebben met administratieve taken.
 • Plannen en organiseren lastig vinden.
 • Moeite hebben met overzicht hoofd- en bijzaken.
 • Uitstellen van taken.
 • Chaotisch zijn.
 • De aandacht niet kunnen vasthouden, tenzij een onderwerp interessant genoeg is.
 • De aandacht niet kunnen stoppen en overdreven precies.

Kenmerken met betrekking tot hyperactiviteit:

 • Altijd bezig moeten zijn.
 • Moeite hebben met stilzitten/friemelen.
 • Innerlijke rusteloosheid ervaren.
 • Moeilijk kunnen ontspannen.

Kenmerken met betrekking tot impulsiviteit:

 • Eerst doen, dan denken.
 • Moeilijk kunnen wachten.
 • Anderen in de rede vallen/iets eruit flappen.
 • Vaak moeten terugkomen op zaken die te snel beslist zijn.

Het hebben van enkele van deze kenmerken zegt nog niet dat je te maken hebt met ADHD. Naast het hebben van ‘voldoende’ kenmerken met betrekking tot aandachtsproblemen en/of hyperactiviteit en impulsiviteit, zou je deze kenmerken ook al vanaf jonge leeftijd moeten hebben ervaren. Daarnaast moeten de kenmerken waarmee je te maken hebt een duidelijk negatief effect hebben op jouw dagelijks leven en op meerdere vlakken, zoals op jouw sociale relaties en op school/werk. Ook zal moeten worden uitgesloten dat er sprake is van psychische problemen (zoals een stemmingsstoornis) die jouw klachten eventueel zouden kunnen verklaren. Blijkt uit de diagnose dat je te maken hebt met ADHD? Dan ontvang je een persoonlijk behandelplan waarmee je aan de slag kunt gaan. 

Benieuwd naar hoeveel ADHD kenmerken jij vertoont? Doe hier de test.