De voordelen van het tijdig signaleren van ADHD

Wanneer een kind voor een langere tijd (al enkele maanden) veel moeite heeft met concentratie, vaak hyperactief en/of impulsief is en het zijn of haar dagelijks leven in de weg zit, zou er sprake kunnen zijn van ADHD. Dat is voor zowel kind als ouders niet fijn. Maar het tijdig signaleren van ADHD is van groot belang, júist voor je kind. In dit artikel vertellen we je meer over de voordelen van het tijdig signaleren van ADHD.

Hoe eerder, hoe beter

Hoe ADHD zich bij volwassenen uit, is voor een groot deel afhankelijk van de leeftijd waarop de aanwezigheid van ADHD is vastgesteld. Bij kinderen geldt over het algemeen: hoe eerder ADHD wordt gesignaleerd, hoe meer tijd het kind heeft om te leren ermee om te gaan. Door al op jonge leeftijd nuttige handvatten te krijgen en vaardigheden te ontwikkelen om met ADHD om te gaan, kunnen problemen op latere leeftijd worden voorkomen. Zo zijn er mensen die door ADHD veel moeite hebben met het aangaan van sociale relaties of zeer verslavingsgevoelig zijn. Door al vanaf jonge leeftijd om te leren gaan met ADHD, krijgt extreme problematiek minder kans.

De juiste benadering

Er is nog altijd veel onbegrip voor kinderen met ADHD. Ten onrechte, want kinderen met ADHD worden weleens als ‘irritant’ of ‘vervelend’ bestempeld, terwijl dat niet het geval hoeft te zijn. Het draait om de juiste benadering en behandeling. Bij een kind dat zich onbegrepen voelt, zullen de ADHD-symptomen versterken, juist omdat hij zich niet gehoord voelt. Wanneer je als ouders en leerkrachten leert omgaan met ADHD, zal dit zijn vruchten afwerpen. Het resultaat? Een blijer kind met een rooskleurigere toekomst.

Alles weten over ADHD?

Bekijk onze hulpvraag “ADHD” en kom alles te weten over de kenmerken, oorzaken en gevolgen.

Gerichte aandacht en begrip

Wanneer je het idee hebt dat je zoon of dochter ADHD heeft, is het aan te raden dit zo snel mogelijk te laten vaststellen door een specialist. Blijkt het inderdaad dat hij of zij ADHD heeft – in welke vorm dan ook – dan is het zaak hier vanaf het moment van de diagnose zorgvuldig mee om te gaan. Zo heeft een kind met ADHD vaak andere en meer gerichte aandacht nodig. En misschien nog wel belangrijker: begrip. Als er thuis en in de klas rekening wordt gehouden met ADHD, is er een minder grote kans op problemen op latere leeftijd, zoals sociale ongemakkelijkheid of het niet kunnen vinden van een baan.

Nieuwe vaardigheden leren

ADHD verdwijnt niet zomaar, maar is goed mee om te gaan. Dit kan met individuele therapie, groepstherapie en/of medicatie. Hoe vroeger je hiermee begint, hoe meer je kind de kans krijgt zichzelf en de ADHD te leren begrijpen. De hersenen van (jonge) kinderen kunnen veranderingen beter aan, dus kun je een kind makkelijker nieuwe vaardigheden of manieren leren. En daar heeft je zoon of dochter baat bij – direct én op latere leeftijd!

Privé delen
Publiek delen