1. Wat is autisme?

Autisme is een stoornis die zich niet makkelijk laat omschrijven. Hoewel de precieze oorzaak niet bekend is, weten we wel dat het een aangeboren neurobiologische ontwikkelingsstoornis is. Kort gezegd betekent dit dat de informatieverwerking in de hersenen anders verloopt dan bij andere mensen. De meeste mensen zien de wereld in samenhang, zoals een film een samenhangend geheel is van beelden. Mensen met autisme zien de wereld eerder als losse foto’s, zij zien minder samenhang. Hierdoor kost het hen veel moeite om te begrijpen wat er gebeurt.

Autisme - Mentaal Beter

Moeite hebben met het interpreteren van anderen

Als je te maken hebt met autisme, heb je vaak moeite met het begrijpen van wat andere mensen bedoelen of voelen. Sociale interacties kunnen daardoor moeilijk verlopen. Andere bijkomende problemen zijn het niet goed kunnen inschatten van non-verbale communicatie in sociale situaties. Daarnaast is er vaak sprake van herhaling in gedrag, spraak en gebruik van voorwerpen. Zowel kinderen als volwassenen met autisme kunnen zeer specifieke interesses hebben die voor anderen ongebruikelijk kunnen lijken. Hierbij kun je denken aan interesses in treindienstregelingen of schoenmaten.

Verschillende gradaties van autisme

Het kan op verschillende manieren en in verschillende gradaties tot uiting komen. Om deze reden spreken we van een autisme spectrum stoornis (ASS). Het wordt vaker gediagnosticeerd bij mannen dan bij vrouwen. De symptomen verschillen in ernst en mate van ontwikkeling. Dit is de reden waarom het woord spectrum gebruikt wordt. Er bestaat geen geneesmiddel, maar met goede voorlichting en begeleiding kun je leren beter om te gaan met de problemen waar je tegenaan loopt.

Pas op latere leeftijd ontdekken

Bij veel mensen blijft het autisme lang onopgemerkt, omdat zij in hun leven de juiste, ondersteunende mensen hebben ontmoet en een werk-, woon- en leefsituatie hebben die past bij hun autisme. Het valt in die gevallen dan ook vaak pas op, op het moment dat er grote veranderingen spelen (bijvoorbeeld werkgerelateerd). Of ze merken het pas op wanneer ze kijken naar achterliggende factoren van terugkerende problemen: waarom loopt het in het leven steeds anders dan bij andere mensen?

Toelichting: sinds de overgang naar de DSM-5, het diagnostische handboek voor de psychologie, zijn er geen verschillende vormen van autisme meer opgenomen. We spreken in de psychologie nu alleen nog van een autisme spectrum stoornis (ASS) als overkoepelende term.