6. Diagnose en behandeling autisme

Let op: niet al onze praktijken bieden psycho-educatie aan voor autisme. Bekijk voor het actuele zorgaanbod bij jou in de buurt de desbetreffende praktijkpagina.

Diagnose autisme bij volwassenen: hoe ziet het onderzoek eruit?

De diagnose autisme spectrum stoornis (ASS) stellen we vast na uitvoerig onderzoek door een psycholoog of psychiater. Een onderzoek bestaat uit gesprekken en verschillende psychologische testen. Tijdens het onderzoek kijken we nauwkeurig naar de sociaal-emotionele en lichamelijke ontwikkeling van baby tot volwassene. Zijn er opvallende verstoringen in de ontwikkeling en in hoeverre hebben die met elkaar te maken? Aanvullend gebruiken we vragenlijsten om het autisme in kaart te brengen en precies uit te zoeken hoe het autisme zich bij jou vormgeeft. Bij deze onderzoeken is informatie van familieleden van groot belang.

Diagnose autisme bij kinderen

Ook bij kinderen doorlopen we dit proces. Een kinderpsycholoog of -psychiater voert het onderzoek uit waarbij gesprekken en verschillende psychologische testen aan bod komen. Bij kinderen beoordelen we de mogelijkheden en beperkingen in de context van het gezin (of leefgroep), school en buurt. Hoewel ervan wordt uitgegaan dat ASS een stoornis is die grotendeels wordt bepaald door biologische factoren, speelt de interactie met de omgeving een belangrijke rol in hoe de stoornis concreet tot uiting komt.

Behandeling autisme: wat kun je verwachten?

Er bestaat geen behandeling of medicatie om autisme te ‘genezen’. Maar met de juiste hulp kan je met een autisme spectrum stoornis wel naar school/werken en relaties met anderen onderhouden. De hulp die je bij ons kunt verwachten, bestaat uit behandelingen die gericht zijn op het verminderen van de problemen die jij of je kind ervaart door het hebben van een autisme spectrum stoornis.

Psycho-educatie voor autisme

Als er bij jou of je kind nog maar net de diagnose autisme spectrum stoornis is gesteld, wil je natuurlijk weten wat dat precies inhoudt. Misschien herken je jezelf of je kind niet in deze diagnose. Psycho-educatie voor autisme is er dan ook voor bedoeld om jou en/of je kind te helpen herkennen wat het is, maar ook te leren accepteren dat het een (mooi) deel van jou of je kind is. Je (kind) zal leren hoe je met andere mensen kunt praten over autisme, zodat de omgeving ook beter zal snappen wat het is. Naast het bespreken van beperkingen die een autisme spectrum stoornis met zich brengt, bespreken we ook vooral de mogelijkheden die het biedt.

Bij de behandeling van autisme werken we aan het versterken van:

  • Jouw zelfbeeld/het zelfbeeld van je kind;
  • Jouw zelfvertrouwen/het zelfvertrouwen van je kind;
  • Het verder ontwikkelen van het probleemoplossend vermogen.

Cognitieve gedragstherapie en sociale vaardigheidstraining

Naast psycho-educatie kunnen ook cognitieve gedragstherapie en sociale vaardigheidstraining worden gebruikt voor verschillende problemen waarmee je (kind) te maken kunt hebben, zoals:

  • Starheid in denken en doen;
  • Emotionele problemen;
  • Communicatie- en contactproblemen;
  • Faalangstproblematiek;
  • Gedragsregulatieproblematiek;
  • Levensfase- en verwerkingsproblematiek.

Gedurende de behandeling leer je beter te functioneren met autisme op school of werk, thuis en binnen relaties. Tevens is het heel belangrijk dat ook jouw familie snapt wat ASS inhoudt en hoe zij ermee kunnen omgaan. Daarom zullen zij ook worden betrokken bij de behandeling. Let op: wij bieden geen langdurige behandelingen of begeleiding!