4. Oorzaak autisme (ASS)

Er is al veel onderzoek gedaan naar ASS. Toch is de precieze oorzaak van autisme nog niet bekend. Wel weten we inmiddels dat het een aangeboren neurobiologische aandoening is die (vooralsnog) niet te genezen is. Ondanks dat een autismespectrumstoornis een aandoening is waar je je hele leven mee te maken zult hebben, zijn veel kinderen, jongeren en volwassenen met autisme in staat om hier goed mee om te gaan.  

Autisme is erfelijk

Wat ook duidelijk is, is dat o.a. erfelijkheid een grote rol speelt. Maar het is nog niet duidelijk welke genen precies bijdragen aan de ontwikkeling van een autismespectrumstoornis. Autisme wordt vaker bij mannen dan bij vrouwen gediagnosticeerd. Het is dan ook aannemelijk dat het vaak de vader is die de genmutatie doorgeeft aan het kind. Maar niet elk kind van een ouder met autisme heeft zelf te maken met autisme. Binnen een gezin is het mogelijk dat het ene kind wel met een autismespectrumstoornis te maken heeft en het andere niet. Soms is autisme al te herkennen in de babytijd of kindertijd als de symptomen van wat zwaardere ernst zijn. Bij wat subtielere of lichte vormen van autisme blijkt dit pas gedurende de volwassenheid.

Oorzaak autisme mogelijk in de hersenen

Onderzoek naar ASS wijst erop dat bepaalde hersengebieden anders functioneren of dat de communicatie tussen hersengebieden anders verloopt dan bij ‘gezonde’ hersenen. Over de precieze afwijkingen en welke hersengebieden daarbij betrokken zijn, bestaat nog onduidelijkheid.

Omgevingsfactoren

Omgevingsfactoren, waaronder opvoeding, zijn van belang voor de wijze waarop een autismespectrumstoornis zich ontwikkelt. Een aangepaste opvoeding en passende scholing kunnen de ontwikkelingskansen van kinderen met ASS vergroten en de kans op gedragsproblemen doen afnemen.

Ook lijkt het erop dat een hogere leeftijd van de ouders bij het krijgen van een kind en een laag geboortegewicht van invloed kunnen zijn op de ontwikkeling van een autismespectrumstoornis.

Lees meer over de gevolgen van autisme en de autisme behandeling bij Mentaal Beter.