1. Wat is depressie?

Een depressie wordt voornamelijk gekenmerkt door een langdurige aanwezigheid van sombere gevoelens en/of verminderde interesse of plezier hebben in bijna alles wat je doet. De oorzaken en gevolgen hiervan verschillen per persoon. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer één op de vijf mensen ooit met een depressie te maken krijgt. Het is daarmee een van de meest voorkomende psychische problemen in Nederland. Een depressie komt het vaakst voor bij volwassenen, maar ook kinderen en jongeren kunnen ermee te maken krijgen.

Depressie - Mentaal Beter

Het is heel normaal dat je soms periodes ervaart waarin je je somber en moe voelt. Het is ook heel normaal dat je dan weinig zin hebt om iets te doen. Wanneer je dergelijke periodes ervaart, betekent het niet direct dat je te maken hebt met een depressie. Maar zodra deze periodes jouw leven beginnen te beheersen en je hier al langer dan enkele weken mee te maken hebt, dan kan er meer aan de hand zijn. Om vast te stellen of het gaat om een depressie, is het verstandig om naar de huisarts te gaan. Deze kan ervoor zorgen dat je terecht kunt bij een psycholoog om jouw klachten duidelijk in kaart te brengen en deze te behandelen.

Depressie bij kinderen

Het hebben van een depressie is niet leeftijdsgebonden. Het is dan ook mogelijk dat kinderen ermee te maken krijgen. Bij kinderen is er echter minder sprake van een aanhoudende sombere of terneergeslagen stemming. Vaak hebben kinderen juist last van prikkelbaar of chagrijnig gedrag. Deze prikkelbaarheid moet echter niet worden verward met prikkelbaarheid als reactie op frustraties. Wel geldt voor deze kinderen dat zij verminderde interesse en plezier hebben in dingen die ze normaal gesproken leuk vinden. Daarnaast kunnen zij ook last hebben van andere depressie symptomen die kunnen voorkomen bij volwassenen. Heb je het vermoeden dat jouw kind met depressieve klachten te maken heeft? Schakel dan zo spoedig mogelijk psychologische hulp in om verergering van bestaande klachten te voorkomen.

1 op 5

mensen in Nederland krijgt eens in zijn of haar leven te maken met een depressie. Voor jongeren geldt dat jaarlijks 1 op de 22 jongeren tussen de 12 en 18 jaar met depressieve klachten te maken heeft. Jaarlijks zijn dit 800.000 mensen.

Depressie bij jongeren

De kans op het krijgen van een depressie neemt toe vanaf de puberteit. Toch wordt depressie bij jongeren (13-18 jaar) minder snel herkend dan bij volwassenen. Je maakt op die leeftijd sowieso al een aantal veranderingen mee waarbij je gevoelens en andere kenmerken kunt ervaren die ook voorkomen bij het hebben van een depressie. Hoe weet je dan of je te maken hebt met de puberteit of met een depressie? Je kunt jezelf enkele vragen stellen: is de somberheid en lusteloosheid die je voelt al een langere tijd dagelijks aanwezig? Eet en slaap je al langere tijd slecht? Merk je dat je steeds minder tijd aan je hobby’s besteedt en het minder goed gaat op school? Als je op de meeste vragen ‘ja’ hebt geantwoord, dan zou je last kunnen hebben van meer dan alleen de puberteit. Probeer erover te praten met je ouders of een ander volwassen persoon die je vertrouwt. Samen kunnen jullie naar de huisarts gaan om jouw klachten te bespreken en eventueel passende hulp regelen bij een psycholoog.

Niet iedereen begrijpt hoe het is om depressief te zijn.
Wij wel. Daarom zijn wij er om je te helpen.

Het verschil tussen depressie, rouw en burn-out

Het hebben van sombere gevoelens, vermoeidheid en het nergens meer zin in hebben, zijn klachten die ook te maken kunnen hebben met andere problemen. Ook bij rouw en burn-out kunnen deze gevoelens aanwezig zijn. Bij rouw staat echter een gevoel van leegheid en verlies op de voorgrond en nemen de sombere gevoelens na verloop van tijd af in intensiteit. Bij een depressie staan andere gevoelens op de voorgrond, namelijk somberheid en het je niet meer voor kunnen stellen ooit nog gelukkig te kunnen zijn. Daarnaast is de sombere stemming van een depressie meer aanhoudend en niet gebonden aan specifieke gedachten, zoals gedachten of herinneringen aan de overleden dierbare. Een burn-out heeft ook veel overeenkomsten met depressieve klachten. De oorzaak van een burn-out ligt echter bij het te lang op een hoge versnelling te hebben gewerkt of het langdurig stress te hebben ervaren, zonder jezelf de nodige rust te hebben gegeven. 

Duur depressie

De duur van een depressie hangt af van verschillende factoren, zoals de ernst van de klachten, de aanwezigheid van andere klachten en persoonlijke kenmerken. Indien de aanwezige klachten zeer ernstig zijn, dan zal het herstelproces langer duren dan wanneer er sprake is van milde klachten. Ook wordt de duur van een depressie beïnvloedt door de aanwezigheid van klachten die te maken hebben met bijvoorbeeld angst, persoonlijkheidsstoornissen of psychotische kenmerken. Daarnaast zijn persoonlijke kenmerken, zoals de manier waarop je gewoonlijk omgaat met bijvoorbeeld lastige situaties, van net zo grote invloed op jouw herstel. De duur van een depressie verschilt daarom per persoon, maar gemiddeld genomen begint voor twee op de vijf mensen het herstel gewoonlijk binnen drie maanden na behandeling en voor vier op de vijf mensen binnen een jaar.