5. Angststoornis behandeling

Diagnose angststoornis bij volwassenen

Een angststoornis behandeling hangt samen met de type klachten die je ervaart. Het gemeenschappelijke kenmerk van de verschillende angststoornissen, is dat er sprake is van angstige reacties die niet in verhouding staan met het echte gevaar. Die angstige reacties zijn zelfs zó heftig dat ze een obstakel vormen in je leven. Ze kunnen je dan ervan weerhouden om goed te presteren op zowel sociaal als school/werkgebied. Hoewel angst in basis een goede primaire reactie is, kan een angststoornis daarentegen een (veel te) grote impact hebben op je dagelijks leven.

Denk je last te hebben van overmatige angst? Dan is de eerste stap die je kunt zetten het maken van een afspraak bij de huisarts. Als deze denkt dat je psychische hulp nodig hebt, dan kan je worden doorverwezen naar een psycholoog. Een psycholoog kan vervolgens bepalen of je te maken hebt met een angststoornis. 

Om dit vast te stellen, wordt tijdens de intakefase onderzoek gedaan o.a. in de vorm van een vragenlijst om de mate van angst en de vorm van de angststoornis te bepalen. Blijk je inderdaad last te hebben van een angststoornis? Dan wordt er een behandeladvies en behandelplan opgesteld. Dit gebeurt in samenspraak tussen jou en jouw behandelaar. 

Diagnose angststoornis bij kinderen

Dit geldt ook voor het diagnosticeren van kinderen en jongeren onder de 18 jaar. In het geval van kinderen en jongeren zijn het vaak de ouders, medewerkers van de kinderopvang en/of leerkrachten die als eerste merken dat een kind of jongere afwijkend gedrag vertoont. Na een gesprek met de huisarts kan worden besloten tot een concrete diagnose door een kinderpsycholoog.

Bij het onderzoek dat volgt, vindt een gesprek plaats met de ouder(s) en het kind. Daarnaast maakt de behandelaar gebruik van verschillende meetinstrumenten, zoals vragenlijsten. Sommige worden ingevuld door het kind en de ouders. Andere vragenlijsten worden aan de hand van een vraaggesprek door de behandelaar/onderzoeker ingevuld. Blijkt na intake of het onderzoek dat er sprake is van een angststoornis? Dan geven wij een behandeladvies. Hierin wordt besproken welke therapie het meest geschikt is. Ook wordt er dan informatie gegeven over de frequentie en de vermoedelijke duur van de behandeling.

Angststoornis behandeling

Angststoornissen kunnen goed behandeld worden. De behandeling bestaat onder andere uit psycho-educatie, waarin je meer informatie krijgt over de stoornis en de behandeling. Daarnaast krijg je vaardigheidstraining (het omzetten van angstige naar positieve gedachten) en ‘blootstelling’, waarbij je langzaam maar zeker wordt geconfronteerd met datgene wat angst bij jou oproept. Tijdens de behandeling wordt in de meeste gevallen gebruikgemaakt van cognitieve gedragstherapie (CGT), bij zowel kinderen, jongeren als volwassenen. Ook kan er eventueel gebruik worden gemaakt van EMDR. Afhankelijk van de angststoornis krijgen verschillende onderdelen meer aandacht.  Bij Mentaal Beter volg je meestal een geprotocolleerde behandeling met een vaste opbouw. We hebben de opzet en de vorm van een behandeling hier beschreven.

Cognitieve gedragstherapie

Ongeveer twee derde van volwassenen met angststoornissen heeft na een behandeling met cognitieve gedragstherapie (CGT) veel minder klachten. Ook kinderen en jongeren hebben veel baat bij een behandeling met CGT. Het blijkt zowel op de korte als lange termijn effectief te zijn: 50-80% van kinderen en jongeren hebben na behandeling met CGT geen last meer van hun grootste angststoornis. 

Tijdens de cognitieve gedragstherapie leer je jouw gedachten anders te sturen en de invloed van het denken op jouw emoties en gedrag te onderkennen. Je leert nieuwe vaardigheden om jouw angsten te beheersen. Als je met angstklachten te maken hebt en situaties vermijdt die deze angstklachten en –gedachten oproepen, houd je de angst in stand. Tijdens CGT leer je hiermee beter om te gaan. Niet alleen leer je Jouw manier van denken in die situaties wordt aangepakt en veranderd. Je leert die vervelende gedachten te vervangen met helpende gedachten. Daarnaast wordt er met jou geoefend met het doorbreken van het vermijdingsgedrag. Wij begeleiden je tijdens het proces van oefenen met en werken aan het doorstaan van de situaties die jou nu zo angstig maken.

EMDR

Soms is de oorzaak van een angststoornis een traumatische ervaring. In dat geval bieden wij EMDR. Dit staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. EMDR is effectief bewezen middel ontwikkeld om traumatische gebeurtenissen te verwerken. Inmiddels is er steeds meer wetenschappelijke ondersteuning dat EMDR ook goed ingezet kan worden bij andere problemen en klachten, zoals bijvoorbeeld angststoornissen. Lees hier meer over EMDR.

Behandeling met medicatie

Behandeling met medicijnen is onderzocht en blijkt effectief bij verschillende angststoornissen, waaronder de gegeneraliseerde angststoornis, de sociale fobie en de separatieangststoornis. Medicijnen worden echter pas ingezet wanneer andere behandelingen niet of onvoldoende blijken te werken.